Café

Naši partneri koriste široki asortiman promotivnih materijala koji čine nerazdvojni deo promocije sendviča i bageta kao i jedinstvenu prezentaciju za potrošače. Naši standardni materijali uključuju, postere proizvoda, deklaracije sa opisom proizvoda, nalepnice sa cenama, materijali za police, enterijerne zastavice. Ovi materijali čine standard i lako su prepoznati od strane potrošača. Takođe je dostupna proširena selekcija promotivnih materijala koja uključuje zanimljiva i atipčna rešenja za pospešivanje prodaje.

Prodajna Podrška

Panini Drveni A-štandovi

Drveni A-Štandovi pogodni za unutra i spolja(A1-dimenzije; 70 cm x 105 cm).

Panini Drveni A-štandovi

Panini Papirni Table-Top-ovi

trostrani papirni materijal pogodan za stolove, barove, i kase (30 cm x 18 cm).

Panini Papirni Table-Top-ovi

Panini A2 Posteri

Plastični A2 Posteri

Panini A2 Posteri

Panini A3 Poster

Plastični A3 Posteri.

Panini A3 Poster

Panini Drvena crna tabla

Drvena crna tabla (60 cm x 80 cm).

Panini Drvena crna tabla